Rådgivning
Kurs
Foredrag
Revisjons­ledelse

Med mer enn 30 års erfaring i faget bistår vi med systematiske prosesser for forbedring og optimalisering av interne rutiner, organisasjonslæring, i din virksomhet. Spesielt i forhold myndighetenes lov- og forskriftskrav til arbeidsmiljøet. Dette med hovedfokus på de organisatoriske mulighetene for utvikling og endringer som fører frem til en reell oppnåelse av lovgivers intensjoner.

Noen referanser…
Portrett av Kjell-Ivar By

Arbeids- og organisasjons­pedagog Kjell‑Ivar By (M.Ed.), er spesialist på systematiske forbedrings- og implementerings­prosesser i organisasjoner. 'Arbeidslivets spilleregler' generelt, og faget arbeidsmiljø – HMS spesielt. Han har mer enn 40 års variert erfaring fra både offentlig- og privat sektor. Blant annet i arbeidsgiver- og lederroller, som rådgiver, prosjektleder, revisjonsleder, intern- og ekstern opplæring – kursleder, foredragsholder, myndighetstilsyn (Arbeidstilsynet) m.m.

Arbeidsmiljø­ledelse – HMS – SHA – Internkontroll – Risikostyring

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din virksomhets behov og muligheter.

Organisasjons­utvikling

Vi bistår med arbeidsmiljø- og HMS ledelse. Herunder reelle implementerings­prosesser og systematisk forbedringsarbeid i henhold til kravet om internkontroll. Håndtering av konflikter, og ikke minst forebygging av uønskede konflikter. Dette selvsagt i lys av juridiske krav, rettigheter og plikter, i tillegg til anerkjent psykologisk- og pedagogisk forskning på området.

Gjennom utvikling av læringsmiljøet i virksomheten (organisasjonslæring), bidrar vi til å skape en lærende organisasjon som gjennom systematisk forbedringsarbeid når sine kvalitative mål. Samtidig som bedriften oppfyller myndighetskrav, økt effektivitet, produktivitet og inntjening.

Vi benytter gjerne betegnelsen lærende organisasjon om en virksomhet som har implementert systematiske rutiner for forbedringer. Enten dette gjelder kvalitetssikring av produksjon, tjenester- og leveranser, arbeidsmiljøet eller virksomhetens internkontroll (HMS – HSE).

Vi bidrar med planlegging, tilrettelegging, veiledning og gjennomføring av en reell organisasjonslæring og systematiske forbedrings­prosesser. Spesielt i forhold til endringsprosesser og virksomhetens reelle mulighet til positiv utvikling av fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø.

Businessman Conducting a Meeting with His Staff --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Vi tilbyr råd og veiledning på alle nivå i din organisasjon. I form av bevisstgjøring og kompetansehevning av arbeidsgivere – ledere og arbeidstakere. Dette bl.a. gjennom kurs og foredrag eller individuell oppfølging. Vi bidrar til å forbedre organisasjonens rutiner og effektivitet, samt forståelse og oppfyllelse av lovkrav, både innen psykososialt- og fysisk arbeidsmiljø. Vi gir råd og veiledning i forhold til organisasjonens definerte behov, basert på kartlagt status, målsettinger, kravspesifikasjoner, kultur, utfordringer og potensial.

Besøk gjerne våre øvrige websider: